Opleiding tot shiatsubeoefenaar

Opleiding Shiatsu - Evaluatieproeven

Na elk cyclus organiseert de Internationale Shiatsuschool een evaluatieproef. Dit is geen verplichting voor deelname aan de cursus. Je kan deelnemen aan de volgende cyclus zonder de evaluatieproef af te leggen.

Evaluatieproeven zijn echter wél verplicht om erkend te worden als shiatsubeoefenaar door de Belgische Shiatsu Federatie. Studenten die in het verleden de evaluatieproeven van cyclus I en/of II niet meededen, moeten deze afleggen alvorens deel te nemen aan de evaluatieproef van cyclus III tot erkenning als shiatsutherapeut.
Het examen van elk cyclus bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte.

De examinatoren zijn:

  • in cyclus I: de leraren en/of assistenten van de Internationale Shiatsuschool
  • in cyclus II: de leraren van de Internationale Shiatsuschool en/of leraren van een andere door de Belgische Shiatsufederatie erkende shiatsuschool
  • in cyclus III: de leraren van de Internationale Shiatsuschool en minstens 1 leraar van een andere door de Belgische Shiatsufederatie erkende shiatsuschool.

Volgende geplande examen:

  • Van zodra er een nieuwe examenreeks gepland wordt kan u daarvan op de hoogte gebracht worden.

Voorwaarden om aan een examen deel te nemen:

  • minstens 80 % van de lessen gevolgd hebben
  • 50  behandelingen/cyclus gedaan hebben en 25 verslagen/cyclus voorgelegd hebben
  • 5 oefenavonden/cyclus gevolgd hebben
  • voldoende tutorials gevolgd hebben (1 in cyclus I, 2 in cyclus II, 2 in cyclus III en 1 na cyclus III) voor het examen
  • voldoende stage- en case study dagen gevolgd hebben (2 stagedagen vanaf cyclus II, 2 case study dagen vanaf cyclus III)

Het eindexamen wordt ten laatste afgelegd 3 jaar na het beëindigen van het lessenpakket van Cyclus III.
De Internationale Shiatsuschool streeft bij het examineren naar begeleiding en groei van de toekomstige shiatsubeoefenaar en ziet de evaluatieproef als een positief gebeuren. In geval van niet-slagen wordt de student een duidelijke opdracht gegeven om zijn shiatsubehandelingen te verbeteren. Hij kan een herexamen doen na 6 maanden.